Centar za urbani i teritorijalni razvoj

Tko čini CUTER?

Skupština je najviše tijelo CUTER-a i čine je svi redovni članovi i članice. Sastaje se minimalno jednom godišnje i usvaja godišnji Izvještaj o radu CUTER-a.

 

Upravni odbor je izvršno tijelo CUTUR-a. Članovi Uprvnog odbora CUTER-a su:

Ana Pavičić-Kaselj - Predsjednica 

Irena Đokić

Marijana Sumpor

Ana Žuvela

Iva Kvakić

Nadzorni odbor je nadzorno tijelo CUTER-a. Članovi Nadzornog odbora CUTER-a su:

Nenad Starc

Ivana Bilić

Aida Liha