Centar za urbani i teritorijalni razvoj

Ana Pavičić-Kaselj

Predsjednica upravnog odbora

Ana Pavičić-Kaselj rođena je u lipnju 1979. godine u Osijeku. Od svoje 15. godine uključena je u vođenje obiteljskog poduzeća, koje u jednom trenutku broji 50 zaposlenih. Zbog generacijskog jaza nakon 8 godina se povlači iz poduzeća.

2002. godine odlazi na studentsku praksu u Ameriku, po povratku je 2003. godine diplomirala financije na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, dobila njemačku stipendiju te 2004 godine magistrirala Europske Studije na Sveučilištu u Hamburgu, nakon čega odlazi na praksu u Europsku komisiju.

2005. godine, po povratku dobija posao u Institutu za razvoj i međunarodne odnose gdje je zaposlena i danas, a gdje narednih 10 godina radi na pripremi i provedbi projekata svjetske banke, UNDP-a te mnogobrojnim europskim projektima. Glavna područja interesa i istraživanja su energetska učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije, urbani i teritorijalni razvoja, s posebnim naglaskom na razvoj ESCO tržišta odnosno razvoj novih poduzetničkih prilika u segmentu energetskih usluga. Objavila je niz stručnih i znanstvenih radova, a u koautorstvu i knjigu Environmental financing and development, koju je izdao Routledge UK, 2012. godine te je pred završetkom doktorskog studija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

2012. godine je imenovana Pomoćnicom ministra za energetsku učinkovitost u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja gdje kreira i pokreće provedbu programa u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Inicijator je i začetnik svih te autor programa energetske obnove javnih i stambenih zgrada koje danas provodi Ministarstvo u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i APN-om. Koordinirala je izradu Programa prioritetnih ciljeva Ministarstva za 2014-2020 te bila član Vladinog koordinacijskog povjerenstva za pripremu programskih dokumenata za razdoblje 2014.-2020. Smjenom ministara u 2013. godini odlazi iz Ministarstva.

Krajem 2013. godine je inicirala i sa kolegicama i kolegama osnovala udrugu Centar za urbani i teritorijalni razvoj – CUTER, koje je predsjednica, kako bi omogućila aktivno sudjelovanje znanstvene i stručne javnosti u procesu kreiranje javnih politika kako na nacionalnoj, tako i na regionalnoj i lokalnoj razini, ali i širenju različitih inovativnih rješenja, praksi i projektnih prilika.

Od 2010. godine aktivno predaje na fakultetima, poslovnim školama te kao gost predavač na nacionalnim i međunarodnim skupovima i konferencijama.

Zadnjih 5 godina se bavi izradama Studija izvedivosti i cost-benefit analiza te evaluacijom europskih projekata za ministarstva te Europsku komisiju u sklopu programa Intelligent Energy Europe i Horizon 2020 odnosno SME Instrument.

CV document: