Centar za urbani i teritorijalni razvoj

Energetska obnova višestambenih zgrada - Priručnik za upravitelje zgrada

Ovaj Priručnik izrađen je na temelju postojeće prakse u područje energetskih obnova višestambenih zgrada i Nacrta Programa energetske obnove stambenih zgrada koji će se provoditi u razdoblju od 2014. od 2020. godine. On sadrži pregled stanje postojećeg stambenog fonda, potrošnje energije i potencijala uštede za višestambene zgrade, iskustva iz europskih zemalja, prijedlog i razradu mjera za unaprjeđenje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada te prduvjete pod kojima će se višestambene zgrade moći obnavljati iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Osnovne karakteristike stambenog fonda Republike Hrvatske su sljedeće:

  • korisna površina stambenog fonda procjenjuje se na oko 150 milijuna m2;
  • višestambene zgrade predstavljaju oko 35% ukupnog stambenog fonda;
  • u kontinentalnom dijelu nalazi se oko 65%, a u obalnom dijelu Republike Hrvatske nalazi se oko 35% ukupnog stambenog fonda;
  • kućanstva u neposrednoj potrošnji energije sudjeluju s 31%, prema podacima iz 2011. godine, što ovaj sektor čini iznimno bitnim za postizanje ciljeva poboljšanja energetske učinkovitosti;
  • specifična potrošnja energije (potrošnja energije po jedinici korisne stambene površine izražena u kWh/m2) ovisi o klimatskim uvjetima, godini izgradnje i faktoru oblika te je ona dvostruko veća u kontinentalnom dijelu;
  • zgrade izgrađene do 1980. godine imaju najveći udio u ukupnom stambenom fondu te gotovo nikakvu ili samo minimalnu toplinsku izolaciju, što znači i najveću specifičnu potrošnju energije;
  • za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode u prosječnom kućanstvu se koristi 70% energije;
  • toplinska energija za zagrijavanje prostora najvećim se dijelom osigurava iz ogrjevnog drva (45%), a potom iz prirodnog plina (25%), loživog ulja (9%) te električnom energijom (13%).

Vlasnici stanova i poslovnih prostora u višestambenim zgradama, danas kada cijena energenata raste, sve više žele znati u kakvom prostoru žive i rade te koliki dio budžeta troše na zadovoljenje energetskih potreba. Stoga ne čudi da je njihov interes za racionalizacijom potrošnje energije svakim danom sve veći.

Kako bi se na najbolji način sagledala današnja potrošnja energije u višestambenim zgradama i pristupilo energetskoj obnovi zgrada, potrebno je izraditi energetski pregled zgrade. Energetskim pregledom se analizira energetska potrošnja u zgradi, daje pregled toplinskih karakteristika zgrade, kvaliteta sustava grijanja, hlađenja i rasvjete odnosno učinkovitost svih energetskih sustava u zgradi. Na temelju toga se identificiraju područja rasipanja energije i mjere za povećanje energetske učinkovitosti kao i redoslijed primjene mjera i faze njihove provedbe na zgradi. Nakon toga se pristupa izradi tehničke projektne dokumentacije koja uključuje izradu glavnog projekta za energetsku obnovu zgrade.

Kako bi se pristupilo energetskoj obnovi zgrade osim tehničkih preduvjeta potrebno je osigurati i financijske preduvjete. Dosadašnji dostupni financijski modeli većinom su se bazirali na kreditnim sredstvima, no pristupanjem Europskoj uniji, Hrvatskoj su se otvorile i druge financijske mogućnosti. Tako se za potrebe izrade energetskih pregleda zgrada i tehničke projektne dokumentacije mogu dobiti bespovratna sredstava koja iznose i do 90% troška izrade dokumentacije. S druge strane za konkretnu energetsku obnovu višestambene zgrade moguće je dobiti bespovratna sredstava koja iznosi i do 50% ukupnog investicijskog ulaganja.

Ove financijske mogućnosti će biti Hrvatskoj kontinuriano dostupne od 2014 do 2020 godine te je stoga potrebno ozbiljno pristupiti pripremi zgrada za prijavu za dobivanje bespovratnih sredstava kako za izgradu tehničke dokumentacije tako i za provedbu energetske obnove na višestambenim zgradama.