Centar za urbani i teritorijalni razvoj

Good governance and multilevel governance

Urbana područja moraju usvojiti holistički model održivog urbanog razvoja, a upravljački sustavi se moraju prilagoditi razvojnim okolnostima i uzeti u obzir različite teritorijalne i vremenske razine. Gradovi moraju djelovati na razvoj međusektorskih politika. Osigurati horizontalnu i vertikalnu koordinaciju kako bi se mogla uspostaviti suradnja sa drugim upravnim razinama i jačati suradnja i umrežavanje s drugim gradovima kako bi podijelili ulaganja i usluge koje su potrebne u većem teritorijalnom opsegu. Uspostaviti novi način upravljanja temeljen na jačanju građanskih inicijativa, sudjelovanju svih relevantnih dionika i inovativnom korištenju društvenog kapitala. U kontekstu oslabljenih veza između gospodarskog rasta i društvenog napretka, socijalna inovacija nudi priliku za proširenje javnog prostora za građanski angažman, kreativnost, inovativnost i koheziju. 

Grad mora usvojiti holistički model održivog urbanog razvoja na način da se:

  • nosi sa izazovima na integrirani i holistički način;
  • osigura usklađeni pristup razvoja prostora i njegovih stanovnika
  • kombinira formalnu gradsku upravljačku strukturu s fleksibilnim upravljačkim strukturama koje bi mogle odgovarati razini postojećih izazova
  • razvije upravljačka struktura sposobna za izgradnju zajedničke vizije pomirenja suprotstavljenih ciljeva i oprečnih razvojnih modela
  • osigura suradnja kako bi se potaknuo koherentan prostorni razvoj i učinkovito korištenje resursa.

Negativni učinci gospodarske i financijske krize, posebice smanjeni gradski proračuni i veća socijalna davanja, suočili su gradove s potrebom izgradnje novih razvojnih pravaca, diverzifikaciju  gospodarstava, stvaranja jačih veza između lokalnog gospodarstva i privlačenja viskokvalificiranje i aktivne radne snage.

Činjenica je da su gradovi jako ovisni o nacionalnoj ekonomskoj politici i razvojnoj politici, stoga moraju biti inventivni u smislu provođenja lokalne javne politike i lokalnih instrumenata javne politike te usmjeriti resurse tamo gdje se mogu najbolje skoristiti.

Jedan od ključnih preduvjeta za diverzifikaciju lokalnog gospodarstva je opseg gospodarskog suficita od trenutnih gospodarskih aktivnosti, način njihova distribuiranja i upravljački mehanizmi koji utječu na njegovo daljnje ulaganje u razvoj grada.

Grad će morati potaknuli inovacije na svim razinama, stvarati povoljnu poduzetničku klimu, a istovremeno riješavati problem zapošljavanja, obrazovanja i socijalnih pitanja kako bi izbjegao marginalizaciju ugroženih skupina.

Informacijska i komunikacijska tehnologija (IKT) te specifične urbane tehnologije imaju potencijal donijeti rješenja za mnoge urbane izazove. Ona se kreću od tehnoloških rješenja u području urbane energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, prometa, sigurnost, do rješenja za društvenu interakciju, sudjelovanje građana ili upravljačke sustave u gradskim upravama.

Gradovi kao čvorišta globalnih mreža kroz tvrtke ostvaruju prednosti jače i intenzivnije povezanosti sa globalnom financijskim i tehnološkim centrima. Ključni izazov za gradove je razumjeti ulogu koje njegove tvrtke igraju u međunarodnim mrežama i kako njihove pozicije mogu biti ojačane. Ovdje je dobra povezanost od primarne važnosti, kako sa tržištem tako i sa tehnološkim i financijskim resursima, ali i kulturnim trendovima. Povezivanja europskih gradova je ključni element u stvaranju uravnoteženog prostornog razvoja.

Nikako ne treba ignorirati prostornu dimenziju urbanog razvoja, jer uspjeh gradova u prilagodbi novim gospodarskim okolnostima nije samo unutarnja stvar grada nego i briga za ruralna područja koja ga okružuju. Putem održivog gospodarskog razvoja se stvaraju novi odnosi između urbanih i ruralnih područja. Ruralna područja nude mogućnosti korištenje biomase za razvoj kogeneracijskih energetskih postrojenja. Regionalna proizvodnja hrane će sa rastućim cijenama za gorivo i prijevoz, ponovo postati konkurentna. Mogućnost proizvodnje bio-hrana za javne ustanove poput škola, vrtića, gradskih kantina može dodatno ojačati ruralno-urbanu povezanost i osigurati održivi razvoj regije.