Centar za urbani i teritorijalni razvoj

Horizon 2020. U okviru programa Obzor (Horizon) 2020. u prve dvije godine na raspolaganju 15 milijardi EUR.

U okviru programa Obzor (Horizon) 2020. u prve dvije godine na raspolaganju 15 milijardi EUR

Europska komisija danas je po prvi put predstavila natječaje za projekte u okviru programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020. čija vrijednost iznosi 80 milijardi EUR. U prve dvije godine za poticanje europskog gospodarstva temeljenog na znanju i rješavanje pitanja kojima se pridonosi poboljšanju života ljudi namijenjeno je više od 15 milijardi EUR. Djelovanje će se u razdoblju od 2014. do 2015. usmjeriti na 12 područja i obuhvatiti teme kao što su personalizirana zdravstvena zaštita, digitalna sigurnost i pametni gradovi.

Europska povjerenica za istraživanje, inovacije i znanost Máire Geoghegan-Quinn izjavila je: „Vrijeme je da se prihvatimo posla. Financiranje u okviru Obzora 2020. od ključne je važnosti za budućnost istraživanja i inovacija u Europi i pridonijet će rastu, zapošljavanju i boljoj kvaliteti života. Obzor 2020. osmislili smo radi postizanja rezultata, smanjili smo birokraciju i na taj način olakšali sudjelovanje u programu. Zbog toga pozivam istraživače, sveučilišta i poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća i druge, da se prijave!”

Komisija je po prvi put navela financijske prioritete za razdoblje od dvije godine te je istraživačima i poduzećima više nego ikad prije pružila sigurnost u pogledu usmjeravanja istraživačke politike EU-a. Za većinu natječaja predviđenih u proračunu za 2014. prijave se mogu podnijeti već od danas, dok će za druge to biti moguće tijekom godine. U proračunu za 2014. samo za natječaje izdvojeno je otprilike 7,8 milijardi EUR, pri čemu je financiranjeusmjereno na tri ključna stupa programa Obzor 2020.:

Izvrsna znanost: Približno 3 milijarde EUR, uključujući 1,7 milijardi EUR za bespovratna sredstva Europskog istraživačkog vijeća namijenjena vrhunskim znanstvenicima i 800 milijuna EUR za stipendije Marie Skłodowska-Curie namijenjene mladim istraživačima.

Vodeći položaj industrije: 1,8 milijardi EUR za potporu vodećem položaju europske industrije u područjima kao što su IKT, nanotehnologije, napredna proizvodnja, robotika, biotehnologije i svemir.

Društveni izazovi: 2,8 milijardi EUR za inovativne projekte kojima se rješava sedam društvenih izazova Obzora 2020., čime su u širem smislu obuhvaćeni: zdravlje; poljoprivreda, pomorstvo i biogospodarstvo; energetika; promet; klimatska politika, okoliš, učinkovito korištenje resursa i sirovine; promišljajuća društva i sigurnost.

Pozadina

Obzor 2020. do sada je najveći okvirni program EU-a za istraživanje i inovacije sa sedmogodišnjim proračunom u iznosu od gotovo 80 milijardi EUR. Većina sredstava EU-a za istraživanje dodjeljuje se na temelju natjecateljskih poziva, ali proračunom Obzora obuhvaćena su i sredstva za Zajednički istraživački centar, internu znanstvenu službu Komisije; Europski institut za inovacije i tehnologiju te istraživanje koje se provodi u okviru Ugovora o Euratomu. U okviru posebnih partnerstava s industrijom i državama članicama objavit će se i zasebni natjecateljski pozivi. Ukupni proračun EU-a u 2014. predviđen za istraživanje, uključujući navedene stavke i administrativne troškove, iznosi približno 9,3 milijarde EUR i narast će na 9,9 milijardi EUR u 2015. Konačni iznosi u 2015. ovisit će o odluci o godišnjem proračunu za 2015.

Mogućnosti financiranja u okviru Obzora 2020. utvrđene su u radnim programima objavljenima na internetskom portalu EU-a posvećenom financiranju istraživanja, a koji sada ima novi dizajn kako bi se omogućili brži postupci bez papirne dokumentacije. Sudionicima će pogodovati i pojednostavljena programska struktura i financiranje, jedinstveni skup pravila i smanjenje opterećenja nastalog u vezi s financijskim kontrolama i revizijama.

U natjecateljskim pozivima za 2014. i 2015. obuhvaćen je i iznos od 500 milijuna EUR u dvogodišnjem razdoblju namijenjen inovativnim malim i srednjim poduzećima (MSP-ovi) kojima će biti na raspolaganju posve novi instrument. Očekujemo da će mnogim projektima biti obuhvaćeni aspekti rodne ravnopravnosti, a na raspolaganju su i sredstva kako bi se još više potaknula rasprava o ulozi znanosti u društvu. Osim toga, u skladu s novim pravilima Obzor 2020. uvjetuje se „otvorenim pristupom” tako da objavljivanje rezultata projekata bude dostupno svima.

Više informacija je dostupno na slijedećem link http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1122_en.htm