Centar za urbani i teritorijalni razvoj

Kako se financira CUTER?

CUTER osmišljava projekte i programe kojima se prijavljuje na natječaje i javne pozive međunarodnih institucija, nacionalnih institucija i pruža podršku razvoju lokalne i regionalne samouprave.