Centar za urbani i teritorijalni razvoj

Lista projektnih prijedloga koji će se financirati iz EFRR-a 2014-2020 - Obrazovna i znanstvena infrastruktura - slijedeći rok za dostavu projektnih prijedloga je 30.06.2014.

U sklopu otvorenog Javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga za pripremu zalihe infrastrukturnih projekta za Europski fond za regionalni razvoj 2014.-2020., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta završilo je s ocjenjivanjem projektnih prijava pristiglih na rok 30. lipnja 2013. godine te je sukladno uvjetima navedenima u pozivu, na indikativnu listu projekata za novo programsko razdoblje 2014. - 2020. uvršteno dodatnih 44 projekta: 6 iz područja znanstvene infrastrukture te 38 iz područja obrazovne infrastrukture.

Svrha Javnog poziva za prijavu projektnih  prijedloga  je  identifikacija  projekata  iz  područja znanstveno-istraživačke, tehnološke i odgojno- obrazovne infrastrukture, čija bi se realizacija mogla financirati  iz  Europskog  fonda  za  regionalni  razvoj,  a  u  okviru  strateških ciljeva  i  prioriteta Operativnog programa za regionalnu konkurentnost.

Sljedeći rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. lipnja 2014. godine.

Trenutno se na indikativnoj listi nalazi ukupno 62 projektna prijedloga (abecednim redom), a popis je dostupan na slijedećem linku http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=12983&sec=1933