Centar za urbani i teritorijalni razvoj

Mogućnosti korištenja SME Instrument - Phase 1 za poduzeća i start-up

MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA SME INSTRUMENTA - HORIZON 2020

Odgovorite na SVA pitanja! Ako ne možete dati odgovor na sva pitanja, onda vaš projekt vjerojatno još nije spreman za prijavu na SME Instrument!

1. IZVRSNOST projekta

 • CILJ: Koji je cilj i svrha Vašeg projekta te koje rezultate planirate ostvariti?
 • KONCEPT I PRISTUP: Koji problem pokušavate riješiti i na koji način će vaš projekt riješiti taj problem? U kojoj fazi se nalazi vaše rješenje / projekt – koristeći TRL na linku General Annex G of the work programme General Annex G of the work programme ? Hoće li Vaš projekt razviti neko novo rješenje na razini Europe i pri tome adresirati neke od EU/svjetskih izazova? Hoće li biti moguća komercijalizacija projektnog rješenja i objasniti kako? Kakvo je to rješenje i je li ono cjenovno pristupačnije od postojećih alternativnih rješenja? Je li to rješenje bolje od postojećih konkurentskih rješenja i u čemu je bolje? Navedite sve potencijalne komercijalne i tehničke rizike te objasniti kako ih planirate minimizirati. Zašto bi netko odlučio investirati u vaš projekt?
 • STUDIJA IZVEDIVOSTI: Koji je cilj i svrha studije izvedivosti? Pojasnite pristup i navedete aktivnosti koje planirate provesti u sklopu Studije izvedivosti.

2. UČINAK projekta

 • OČEKIVANI UČINAK PROJEKTA NA:
 1. KORISNIKE/TRŽIŠTE: Tko će koristi vaše rješenje (tko su krajnji korisnici) i koje korisničke potrebe će vaše rješenje zadovoljiti? Koje su ekonomske koristi vašeg projekta za krajnjeg korisnika? Zašto bi netko kupio baš vaše rješenje? Gdje ga mislite prodavati? Koje vam je ciljano tržište, koliko je ono razvijeno i koji su trendovi prisutni na tom tržištu? Hoće li vaše rješenje biti dostupno na cjelokupnom europskom/svjetskom tržištu? Navedite vaše glavne konkurente i/ili postojeća konkurentna rješenja. Kojem tržišnom segmentu prvo planirate ponuditi rješenje? Koje tržišne prepreke morate prevladati kako biste krenuli sa komercijalizacijom rješenje odnosno kako ćete doći do krajnjih kupaca? Navedite ključne tržišne dionike koji će vam u tome pomoći.
 2. PODUZEĆE: Je li ovaj projekt u skladu sa strategijom vašeg poduzeća? Kakva je veza uprave poduzeća sa projektom? Koji potencijal rasta ima poduzeće nakon što se projekt lansira na tržište, u smislu godišnjih prihoda, zapošljavanja, veličine tržišta, IP upravljanja, prodaje, dobiti?
 • MJERE KOJE ĆE MAKSIMALIZIRATI UČINAK:
 1. KORIŠTENJE PROJEKTNOG RJEŠENJA: Koji je plan za komercijalizaciju rješenja – vlastita komercijalizacija ili putem licence? Trebate li uključiti neku treću stranu? Koliko vam je potrebno financijskih sredstava da biste komercijalizirali rješenje i predstavili ga na tržištu (procjena)? Kada očekujete prvu primjenu/prodaju rješenja (vremenska procjena – prosinac 2015, lipanj 2016 i sl).
 2. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO, ZAŠTITA ZNANJA I ZAKONSKA PITANJA: Posjeduju li već netko IPR i tko? Jeste li napravili patentnu provjeru? Jeste li napravili “Freedom to operate analysis” I ako da, koji je rezultat? Opišite vašu strategiju zaštite znanja te hoćete li koristi IP? Je li prije komercijalizacije rješenja potrebno ispuniti neke zakonske ili standardizacijske zahtjeve i koje?

3. PROVEDBA projekta

 • PLAN RADA: Opišite vaš plan rada kroz radne pakete i njihove rezultate. U slučaju Phase 1 –detaljno opišite sve dijelove planirane Studije izvedivosti i Poslovnog plana.
 • UPRAVLJAČKA STRUKTURA: Opišite upravljačku strukturu i proces donošenja odluka.
 • FINANCIJSKA SREDSTVA: U slučaju Phase 1,  max. EU sufinanciranje - 50.000 eura (70%)