Centar za urbani i teritorijalni razvoj

Otvoren javni poziv na dostavu projektnih prijedloga za Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća. Rok za prijavu je 21.02.2013.

Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća

Cilj Poziva je povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva te unapređenje poslovnog okruženja postići će se primjenom sveobuhvatnog pristupa glavnim strateškim potrebama malog i srednjeg poduzetništva, kroz radnje koje imaju za cilj poboljšanje njihove tehnološke strukture, olakšavanje proizvodnih investicija i jačanje njihove održivosti i konkurentnosti.

Dodjelom bespovratnih sredstava pružit će se potpora razvoju konkurentnost malog i srednjeg poduzetništva kroz pomaganje održivog razvoja proizvodnje, jačanje malog i srednjeg poduzetništva i sposobnosti poduzeća da se natječu na međunarodnim tržištima, povećavajući na taj način regionalnu konkurentnost i brži gospodarski rast.

Program dodjele bespovratnih sredstava također će doprinijeti održivom razvoju turizma povećanjem konkurentnosti turističkog sektora. Financijska potpora bit će pružena malim I srednjim poduzetnicima koji ulažu u izgradnju, obnovu i povećanje kvalitete smještaja u malim i srednje velikim hotelima, kao i razvoj dodatne turističke ponude i poboljšanje komercijalne vrijednosti prirodnih i kulturnih resursa, obuhvaćajući pritom smjernice vezane uz održivost i očuvanje okoliša utvrđene nacionalnim strategijama.

Potpora u ovom Pozivu na dostavu projektnih prijava osigurat će se za dvije vrste projekata, od kojih svaki predstavlja različiti sektor hrvatskog gospodarstva te će stoga biti podijeljeni u dvije Grupe kako bi se omogućio jednak iznos potpore za navedena dva sektora:

Grupa 1.Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva

  • Modernizacija, izgradnja, dogradnja poslovnih zgrada (ako je izravno povezano s proizvodnjom dobara ili usluga) 
  • Nabavka novih tehnologija i opreme koji čine dio proizvodnog procesa s ciljem povedanja kvalitete proizvodnje i samih proizvoda 
  • Ulaganja u inovativne tehnologije čijom primjenom se povedava produktivnost, energetska učinkovitost te smanjuje negativan utjecaj na okoliš 
  • Proširenje postojede proizvodnje, proširenje proizvodnog programa na nove proizvode ili temeljitu promjenu u sveukupnom proizvodnom procesu postojede proizvodnje 

Grupa 2. Jačanje konkurentnosti turizma

Izgradnja novih te osuvremenjivanje i unaprjeđenje kvalitete postojećih ugostiteljskih smještajnih objekata kvalitete od tri i više zvjezdica: 

  • Hotel 
  • Aparthotel 
  • Hotel baština

Ukupan iznos sredstava za financiranje obje Grupe je 255.714.160,00 kn pri čemu je minimalan iznos potpore 3.800.000 kn, a maksimalan iznos 26.000.000 kn sufinanciranje bespovratnih sredstava prema prihvatljivim troškovima.

Potpore će se dodijeliti u skladu s Programom dodjele državnih potpora za povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća. Potpora pružena putem Programa oslobođena je zahtjeva vezanih uz izvješćivanje iz članka 108(3) TFEU. Intenzitet pomoći za Program dodjele bespovratnih sredstava utvrđen je Kartom regionalnih potpora za Republiku Hrvatsku.

Indikativna specifikacija sredstava iznosi 50% od financiranja za Grupu 1. Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva i 50% za Grupu 2. Jačanje konkurentnosti u turizma.

Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, turizam

Prijavitelji: gospodarski subjekti, mali i srednji poduzetnici, obrtnici

Status: otvoren od 23.12.2013. do 21.02.2014.

Informativne radionice na kojima će potencijalni podnositelji dobiti informacije o samom natječaju i natječajnoj proceduri će se održati:

Zagreb

 13. i 20. siječnja 2014.

Ministarstvo poduzetništva i obrta – Kino dvorana

Osijek

16. siječnja 2014. 

Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Osijek

Rijeka

 21. siječnja 2014.

Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Rijeka

Split

 23. siječnja 2014.

Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Split

Prijave na radionice s naznakom za koju radionicu se prijavljujete šaljete na e-mail adresu: klaudija.seretin@minpo.hr

Prezentacija Poziva je dostupna na slijedećem linku http://www.minpo.hr/UserDocsImages/Presica%20GS_SMR_23122013.pdf

Više informacija potražite na slijedećem linku http://www.strukturnifondovi.hr/contest/open/povecanje-gospodarske-aktivnosti-i-konkurentnosti-malih-i-srednjih-poduzeca