Centar za urbani i teritorijalni razvoj

Otvoren javni poziv za dostavu prijedloga u sklopu Sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu. Rok za prijavu je produžen do 18.02.2014.

Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu

Opći cilj ovog Poziva je razvoj javne poslovne infrastrukture: poduzetničkih zona, poduzetničkih potpornih institucija, razvojno-istraživačke i turističke infrastrukture kako bi se potaknuo rast malih i srednjih poduzeća, privukla ulaganja, unaprijedio turistički potencijal u Republici Hrvatskoj te na taj način doprinijelo uravnoteženom regionalnom razvoju. Specifični ciljevi ovog poziva su sljedeći: 
1. Razvoj osnovne infrastrukture (energetske, komunalne, prometne i komunikacijske) unutar postojećih poduzetničkih zona, gdje nedostatak takve infrastrukture predstavlja zapreku razvoju malog i srednjeg poduzetništva; 
2. Razvoj i unaprjeđenje poduzetničkih potpornih institucija; 
3. Razvoj i unaprjeđenje razvojno-istraživačke infrastrukture; 
4. Razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture.

Bespovratna sredstva dodijelit će se temeljem jasnog dokaza o opravdanosti projekta, potvrđenog studijom izvedivosti i analizom troškova i koristi (eng. Feasibility Study – FS, Cost-Benefit Analysis – CBA) i u slučaju gdje će provedba predloženih aktivnosti (projektnih elemenata) izravno doprinijeti rastu malih i srednjih poduzeća, stvaranju radnih mjesta i povećanju broja turističkih posjeta te uravnoteženom regionalnom razvoju.

Ciljnu skupinu ovog poziva čini širok krug javnih tijela, organizacija, institucija i udruženja poput jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih razvojnih agencija, nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih ustanova ili udruženja, javnih poduzeća u stopostotnom vlasništvu regionalne/lokalne samouprave, potpornih poduzetničkih institucija, nacionalnih/regionalnih/lokalnih turističkih zajednica i udruženja te širok krug regionalnih organizacija i institucija poslovne podrške koje predstavljaju poslovnu zajednicu, industriju, stručna udruženja, gospodarsku komoru, trgovačku i obrtničku komoru, savez zadruga, udruge, itd.

Korisnici ovog poziva su mala i srednja poduzeća, nezaposleni, studenti, znanstvenici, lokalno stanovništvo i turisti.

Ukupni indikativni proračun Poziva iznosi 205.561.125,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 7.627.500,00 HRK. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 80.088.750,00 HRK.

Osnovna stopa sufinanciranja temeljem ovog poziva može iznositi do 95% ukupno prihvatljivih troškova, uz mogućnost dodatnog sufinanciranja projekata koji se provode u županijama koje zaostaju u razvoju za nacionalnim prosjekom prema indeksu razvijenosti sukladno Odluci Vlade o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/2013)

Status: otvoren od 04.12.2013. do 18.02.2014.

CORRIGENDUM broj 1. 
Poziva za dostavu projektnih prijava za Shemu dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu 
Broj poziva: RC.1.1.05
CORRIGENDUM broj1-pdf

CORRIGENDUM broj 2.
Poziva za dostavu projektnih prijava za Shemu dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu 
Broj poziva: RC.1.1.05

corrigendumbroj2..pdf

Preuzmite dokument: Odgovori na često postavljana pitanja br1.pdf

Preuzmite dokument: Odgovori na često postavljana pitanja br. 2

Više informacija možete dobiti na slijedećem linku http://www.strukturnifondovi.hr/contest/open/shema-dodjele-bespovratnih-sredstava-za-poslovnu-infrastrukturu