Centar za urbani i teritorijalni razvoj

Razvojni projekti

Urabana područja će u budućnosti morati izrađivati Strategije razvoja urbanog područja, koje će biti preduvjet za korištenje sredstava namjenjenih urbanom razvoju. Primjerice u Poljskoj će se u budućem razdoblju uvesti preduvjet za korištenje sredstava, na način da će se projekti morati temeljiti na stvarnom partnerstvu, pri čemu najmanje 2 projekta predložena od strane istog grada moraju imati privatnog partnera (25% ukupne vrijednosti projekta). 

Razvojni projekti će se morati uklopiti u neke od specifičnih intervencija i mjera, a ona će potencijalno odnositi na:

I.Poboljšanje urbane infrastrukture i urbane arhitekture

 • Centralizacija aktivnosti u gradovima koji se sužavaju/smanjuju
 • Zamjena infrastrukture kako bi bila funkcionalno pouzdana
 • Reorganizacija i prenamjena javnih površina
 • Stavljanje u funkciju nekorištene imovine
 • Rušenje dotrajalih zgrada
 • Revitalizacija otvorenih i zelenih prostora (trgova, parkova, igrališta i sl.)
 • Revitalizacija nerazvijenih i socijalno zapostavljenih dijelovi i crnih rupa u gradovima
 • Revitalizacija napuštenih industrijskih površina na području grada
 • Revitalizacija bivših vojnih građevina 
 • Revitalizacija brownfield područja 

II.Podrška razvoju civilnog društva

 • Poboljšanje edukativnih prostora/zgrada namijenjenih obrazovanju djece i mladih
 • Podrška pružanju socijalnim i zdravstvenih usluga za starije ljude, ljude sa posebni potrebama i invalide
 • Razvoj metoda, programa i strategija za održavanje pozitivne demografske strukture stanovništva
 • Participacija lokalnog stanovništva u odlukama koje donosi lokalna samouprava

III.Podrška lokalnom razvoju

 • Stvaranje i očuvanje radnih mjesta u malom i srednjem poduzetništvu
 • Podrška pružanju usluga poduzetničkih inkubatora
 • Infrastrukturno opremanje industrijskih/poduzetničkih zona
 • Podrška razvoju zelenih poduzetničkih zona (prema principima: očuvanja prirodnih resursa, razvoja tehnologija na obnovljivim izvorima energije, razvoja industrije na temelju vrste i količine otpada, otpad = sirovina, smanjenje zagađenja, razvoja lokanog gospodarstva kroz upotrebu lokalnih proizvoda i materijala, angažiranje lokalnih obrta i proizvođača)
 • Poticanje ekonomske aktivnosti u postojećim poslovnim zonama
 • Poticanje ekonomske aktivnosti u zapoštenim industrijskim postrojenjima/područjima (zapuštene tvornice i sl.)
 • Uspostava suradnje između poduzetnika i obrazovnih institucija
 • Prijenos znanja od iskusnih starijih stručnjaka na poduzetničke početnike i start upove
 • Podrška mladim znanstvenicima i inženjenirama za transfer znanstvenih dostignuća na tržište proizvoda ili usluga

IV.Niskoenergetski razvoj - smanjenje emisija C02

 • Izrada niskoenergetskih strategija – integrirani pristup zelenom razvoju
 • Unaprjeđenje toplinskih sustava i toplinske mreže
  • Izrada dugoročnog plan opskrbe toplinskom energijom u kojem bi se prednost dala izgradnji kogeneracijskih i trigeneracijskih postojenja iz obnovljivih izvora energije
  • Podrška pripremi projekata izgradnje visoko učinkovitih kogeneracijski i trigeneracijskih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije u javnim ustanovama (zatvori, bolnice i sl.)
  • Podrška korištenju geotermalnih izvora energije
 • Podrška razvoju projekata proizvodnje biodizela iz otpadnog jestivog ulja za potrebe javnog prijevoza
 • Podrška razvoju projekata izgradnje bioplinskog postrojenja za proizvodnju biometana iz gradskog otpada, a za predaju u plinsku mrežu I prijevoz
 • Podrška uspostavi “Sustava inteligentne mreže – smart grid” za upravljanje energetskom potrošnjom na području urbanog područja
 • Izrada Planova korištenja otpada i njegovog pretvaranja u energiju – Waste to Energy Planovi
 • Podrška provedbi programa energetske učinkovitosti temeljem SEAP-a (Gradovi Potpisnici Sporazuma gradonačelnika)
  • Energetska obnova višestambenih zgrada u naseljima
  • Energetska obnova javnih zgrada
  • Ugradnja energetski učinkovitih rasvjetnih tijela te osiguranje pametnog upravljanja i regulaciju sustava javne rasvjete
 • Podrška razvoju eko naselja – energetski neovisnih naselja
 • Podrška stvaranju energetskih zadruga

V.Očuvanje i razvoj kulturne baštine

 • Revitalizacija građevina koje su pod kulturnom zaštitom (gradskih zidine, starogradskih jezgri)
 • Obnova stambenih zgrada pod kulturnom zaštitom
 • Obnova spomenika kulture koji su u upotrebi (javna fontana kao izvor pitke vode)
 • Revitalizacija muzejskih prostora, umjetničkih galerija, koncertnih dvorana

VI.Održivi promet

 • Izrada Planova razvoja nemotornog prometa u urbanim područjima (biciklizam, pješačenje)
 • Revitalizacija postojeće i izgradnja biciklističke i pješački mreže
 • Podrška razvoju javnog prijevoza kupnjom vozila s malom emisijom CO2
 • Podrška razvoju programa i projekata poticanja privatnih osoba I taxi službi na kupnju vozila na električni pogon, hibridni pogon na alternativna ekološki prihvatljiva goriva i promoviranje upotrebe alternativnih goriva
 • Podrška razvoju energetski učinkovite prometne infrastrukture i signalizacije te pametno upravljanje i regulacija sustava
 • Revitalizacija podzemno-nadzemnog tračničkog sustava (metro, tramvaj)
 • Podrška razvoju i unapređenju gradsko-prigradske željeznice

VII.Umrežavanje, razvoj suradnje, poboljšanje upravljanja