Centar za urbani i teritorijalni razvoj

Urbana ekonomija

Grad može tijekom vremena ostati neizmjenjen po svom općem izgledu, ali se on neprestano mijenja u detaljima. Ekonomska snaga grada se očituje u dohotku koji ostvaruju njegovi stanovnici odnosno ukupnom dohotku grada u određenom razdoblju.

Gradovi posjeduje jedinstvenu kulturnu i arhitektonsku vrijednost, snažnu dozu socijalne uključenosti i izvanredne mogućnosti za gospodarski razvoj. Oni predstavljaju centre znanja i  mjesta sa najvećom koncentracijom visoko obrazovanog stanovništva te samim tim imaju potencijal za rast i inovacije. Istovremeno suočavaju se ozbiljnim demografskih problemima, socijalnoj nejednakosti, socijalnoj isključenosti pojedinih skupina stanovništva, nedostatku pristupačnog i  pogodnog oblika stanovanja i ekološkim problemima.

Gradovi igraju ključnu ulogu u životima više od dvije trećine europskog stanovništva koje u njima živi. Oni su okosnica društvenog i gospodarskog razvoja, no i područje gdje nastaju problemi i gdje gdje se donose novi i inovativni modeli njihova riješavanja. Oni predstavljaju plodno tlo za razvoj znanosti i tehnologije, kulture i inovacija, individualne i kolektivne kreativnosti i smanjenja utjecaja klimatskih promjena na okoliš.

Međutim usporavanje urbancijskog procesa, nije rezultiralo smanjenjem broja urbanog stanovništva, nego je ono nastavilo rasti. Taj porast je doveo gradove do suočavanja sa mnogobrojnim problemima poput nezaposleni, segragacije i siromaštva. Stoga će u budućnosti razvojne politika gradova ima odlučujući utjecaj na budući ekonomski, socijalni i teritorijalni razvoj zemlje.

Danasnji gradovi zauzimaju 2% povrsine zemlje, 50% svjetske populacije zivi u njima, odgovorini su za 75% ukupne globalne energetske potrošnje i ostvaraju 80% ukupne globalne emesije CO2 s godišnjim trendom porasta od 1,9%.

Gradovi imaju ključnu ulogu kao pokretači gospodarskog razvoja, s obzirom da su oni mjesta spajanja, kretivnosti i inovacija ali i pružatelji usluga okolnim područjima. Današnji inovacijski pokazatelji poput broja patenata pokazuju da je inovacijska aktivnost u gradovima veća nego na području cijele zemlje.

No gradovi se moraju uhvatiti u koštac sa rješavanjem niza urbanih izazova, kako bi osigurali pametan i održiv rast, a to uključuje: iskorištavanje punog potencijala informacijske i komunikacijske tehnologije za osiguranje bolje zdravstvene zaštite, osiguranje čišćeg okoliša i lakši pristup javnim uslugama, razvoj inovacijskih partnerstva za osiguranje pametnog i čišćeg urbanog transporta, smanjenje broja učenika koji rano napuštaju školovanje te osiguranje podrške mladima za ulazak u poduzetništvo i samozapošljavanje.

Gradovi predstavljaju veliku  koncentraciju potrošača, radnika i poduzeća umreženih sa formalnim i neformalnim institucijama te imaju potencijal da osiguraju pozitivne društvene koristi i povećanje prinosa. Istovremeno potrošnja energije u urbanim područjima (uglavnom u prometu i stanovanju) odgovorna je za velik dio emisije CO2. S obzirom na gustoću naseljenosti, gradovi predstavljaju veliki potencijal za uštede energije i pomak prema CO2 neutralnom gospodarstvu. Promicanje zelenih, kompaktnih i energetski učinkovitih gradova je okosnica zelenog rasta. Energetske i industrijske politike temelje se na strateškim i integriranim pristupima koje uključuju potporu i sudjelovanje lokalnih vlasti, dionika i građana.

Stoga se gradovi trebaju razviti u:

 • mjesto naprednog društvenog razvoja po pitanju 
  • kvalitete življenja,
  • osiguranja uravnoteženog stanovanja prilagođenog demografskim potrebama uz očuvanje visoke arhitektonske kvalitete i identiteta,
  • pružanja socijalnih i zdravstvenih usluga te edukacijskih usluga kroz stručno i cjeloživotno usavršavanje,
 • platformu za demokraciju kroz 
  • dobro upravljenje, 
  • kulturnu i jezičnu reznolikost te 
  • društveni i međukulturni dijalog,
 • mjesto zelene regeneracije po pitanju 
  • visoke razine zaštite okoliša,
  • porasta primjene energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije,
  • smanjenja urbane raštrkanosti i kompaktnog prostornog planiranja grada te
  • održivog, čistog i pristupačnog javnog prijevoza sa usklađenom i izgrađenom biciklističkom i pješačkom infrastrukturom.
 • mjesta koja svojom atraktivnošću služe kao pokretači ekonomskog razvoja po pitanju
  • kreativnosti, inovativnosti te stvaranja i dijeljenja znanja,
  • stimuliranja proaktivnih inovacija i obrazovnih politika,
  • održive gradnje, arhitekture i urbanog korištenja prostor,
  • visokog razvoja lokalnog gospodarstva,
  • iskorištavanja graditeljske vrijednosti, povijesne baštine zgrada i javnih prostora kroz razvoj i rekonstrukciju urbanog krajolika.

Gradovi trebaju postaviti pozitivne principe urbanog prostornog razvoja koji će se temeljiti na:

 • balansiranom ekonomskom rastu i terorijalnoj organizaciji aktivnosti, sa policentričnom urbanom strukturom
 • snažnoj metropolitskoj regiji koja može pružiti usluge od općeg gospodarskog interesa
 • kompaktnoj strukturi naselja sa ograničenom urbanom raštrkanosti
 • visokoj razini zaštite okoliša i kvalitete življenja u gradu i okolnim mjestima.

Zajedničkim pristupom rješavanju problema prostorne isključenosti, energetskog siromaštva i boljih uvjeta stanovanja dolazimo do ključnog elementa razvoja grada na način da grad postaje ljepši i življi, ali i konkurentniji i eko-friendly.

Izgradnja "zelenih i zdravih" gradova nadilazi jednostavno smanjenje emisije CO2. Dolazimo do cjelovitog pristupa u zaštiti okoliša i energetici u kojem se mnoge komponente prirodnog ekosustava isprepliću s onima iz društvenog, ekonomskog, kulturnog i političkog urbanog sustava u jedan jedinstveni sustav.

Uspješan i dinamičan grad može igrati važnu ulogu u dobrobiti ne samo svojih stanovnika, nego i okolnih naselja. Njegov utjecaj je neophodan za izbjegavanje ruralne depopulacije i za promicanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja.

Održivi gradovi moraju imati atraktivne otvorene javne prostore i promicati održivu, uključivu i zdravu mobilnost, na način da biciklizam i pješačanje bude atraktivno, a javni prijevoz omiljen. Povećana energetska učinkovitost u zgradama smanjuje gospodarsku i energetsku ranjivost, a povezane inovacije, tehnologije i usluge u građevini i energetici važni su pokretači  lokalnog razvoja.